• Bestuur

Stichting CulturA & Zo is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wordt ook wel ANBI genoemd. De regering stimuleert giften aan culturele instellingen. Een gift aan de bibliotheek kan daardoor extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

De directie wordt in 2020 gevormd door: mevr. P.J. Togni, directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder is de hoogste leidinggevende en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van Stichting CulturA & Zo.

De RvT van Stichting CulturA & Zo wordt in 2020 gevormd door:

  • mevr. M.F.H. Broekman, voorzitter (benoemd m.i.v. 01-07-2019)

  • dhr. J. Boele, vice-voorzitter  (benoemd m.i.v. 01-07-2019)

  • dhr. J.L.G. Mensink, lid (benoemd m.i.v. 01-07-2019)

  • mevr. V.S. Leenhouts, lid (benoemd per 01-01-2020)

  • mevr. W.G. Boelen, lid (benoemd per 01-01-2020)

Colofon